Radostná zpráva pro občany Svojetic – chodník podél Choceradské

Vážení občané,

s potěšením Vám oznamujeme, že započaly práce na výstavbě dlouho očekávaného chodníku, který povede z návsi podél komunikace Choceradská až k vodojemu, místu známému také jako Na Vyhlídce. Tento projekt zahrnuje nejen vybudování samotného chodníku, ale také zastávek, signalizačního zařízení a dešťové kanalizace.

Sotva jsme dokončili rekonstrukci komunikace V Průhonu – Louňovická, obec se pustila do další významné akce. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tento projekt realizovat. Díky úsilí paní starostky jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a celý projekt je financován s podporou Evropské unie.

 

Cíle projektu:

  1. Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší v obci Svojetice – Výstavba chodníků zajistí bezpečný pohyb všech občanů.
  2. Snížení zátěže na životní prostředí – Zajištění bezpečné dostupnosti hromadné veřejné dopravy a snížení počtu vozidel osobní dopravy.

Tento projekt je pro naši obec významným krokem vpřed. Nejenže zajistí bezpečný pohyb občanů, ale také propojí celou naší obec. Jsme velmi hrdí, že jsme tento projekt dokázali uskutečnit.

Práce byly započaty výstavbou dešťové kanalizace v úseku od návsi po obchod s potravinami. Jakmile budou v daném úseku dokončeny práce v souvislosti s dešťovou kanalizací, začne zde pokládka chodníku a práce na kanalizaci se posunou do dalšího úseku. Celý projekt by neměl trvat déle než 35 týdnů.

Jak už to bývá, každý projekt s sebou nese určitá omezení. V průběhu prací může dojít k omezení vjezdu do dotčených nemovitostí. V takových případech mohou občané dotčení stavbou chodníku využívat k parkování obecní komunikace, a to za podmínky zachování jejich průjezdnosti.

O všech omezeních se snažíme občany včas informovat. Pokud máte jakékoliv otázky k aktuální situaci ve věci možných omezení v souvislosti se stavbou chodníku, můžete se obrátit na pana Ing. Tomáše Hasnedla, zástupce zhotovitele ve věcech technických, na telefonu 603 529 363.

Prosíme Vás o trpělivost, výsledek bude stát za to😊

S pozdravem,

Váš OÚ Svojetice