Průzkum LOŠBATESu ohledně výstavby škol rozčeřil vody

Šest let připravujeme naši novou školu LOŠBATES a již několikrát jsme se přesvědčili o tom, že abychom uspěli, je zapotřebí, aby náš projekt byl šířeji znám. Tedy aby ho znala nejen veřejnost v našich obcích, ale měl dobrou reputaci mezi příslušnými politiky a úředníky, v médiích a podobně. Tentokrát nám k tomuto účelu pomohl velký průzkum, který jsme uspořádali mezi všem obcemi a svazky stavícími novou školu nebo přístavbu. Výsledky průzkumu zároveň pomohou i dalším obcím, které se v budoucnu rozhodnou vybudovat školu.

Průzkum proběhl na konci června. Jako respondenty jsme oslovili mimo jiné starosty či předsedy svazků všech nově vznikajících škol ve středních Čechách. Například jde o svazkovou školu Český Brod – Doubravčice, svazkovou školu Chýně – Hostivice či svazkovou školu Pod Beckovem nedaleko Líbeznic. Nebo o školu v Psárech, která již byla postavena a úspěšně funguje.

Dále jsme oslovili i relevantní pražské projekty (například ZŠ a MŠ Elektra v Praze 9) nebo dva velké svazky budující školu na jižní Moravě – konkrétně na Tišnovsku a ve Slavkově u Brna. V našem dotazníkovém šetření nechyběly ani školy ze Slezska či například z okresu Semily. A zařadili jsme tam i nové přístavby škol, kupříkladu v Rudné u Prahy či Čelákovicích.

A jak průzkum dopadl? Ukázalo se, že našich šest let ještě nic není. Na novou školu se často čeká až 9 let (či v extrémním případě dokonce 15) a postavit větší školní budovu dnes stojí miliardu i více. Výsledky také potvrdily, že obce tonou v nejistotě ohledně zajištění financování i standardů takových projektů. Postavit novou školu je tedy dnes vpravdě sisyfovský úkol.

Dalším problémem, který respondenti zmiňovali, jsou neustále zdražující stavební práce. K tomu přistupuje věčný boj s byrokracií. Někde se donekonečna vleče územní a stavební řízení na stavebním úřadě, jinde zase vše zdrží měnící se hygienické normy, napadení zadávacího řízení či nutnost přepracovat projekt kvůli změnám v dotačních programech.

Zmíněnou miliardovou částku si žádná menší obec ani svazek obcí nemůže dovolit ani jim ji nepůjčí banky. Nezbývá než potřebné finance seskládat z několika nejistých státních dotací, u nichž se předem neví, kdy a zda vůbec budou vypsány a u některých z nich navíc nejsou stanoveny jasné standardy. Což po dlouhou dobu přidělávalo vrásky i nám.

Obce si na druhou stranu v průzkumu chválily spolupráci s ministerstvem školství či Státním fondem životního prostředí, které se jim podle jejich vyjádření snaží pomoci a poradit. Také většinou mluví pozitivně o spolupráci v rámci svazků. Dokážou se v nich mezi sebou dobře domluvit, byť je členských obcí někdy třeba i 14 či ještě více. Obce vědí, že samy by školu nepostavily. A totéž funguje i u nás – spolupráci našich čtyř obcí v rámci svazku si nemůžeme vynachválit.

Průzkum přinesl i spoustu dalších zajímavých zjištění. Koho zajímají další detaily, najde je například zde v Deníku veřejné správy.

A jak jsme s výsledky průzkumu naložili? Jak zmiňujeme v úvodu tohoto článku, snažili jsme se je co nejvíce rozšířit mezi politiky i do médií. Připravili jsme zprávu shrnující to nejzajímavější a tu poslali relevantním politikům, například všem poslancům i senátorům ze školských výborů, středočeským poslancům a také politikům, se kterými jsme už dříve spolupracovali.

A dočkali jsme se řady zajímavých a slibných odpovědí. Například předsedkyně Podvýboru pro regionální školství z Poslanecké sněmovny nás ujišťovala, že na základě našich aktivit podobných této vždy uvádí LOŠBATES jako příklad, když se s ostatními předními politiky vládních stran specializovanými na školství baví o školských kapacitách či nutnosti podpory nových škol.

I další politici průzkum ocenili s tím, že pro ně bude užitečným podkladem pro další debaty. Výsledky mnozí předali na své další kolegy ve vedoucích postech na ministerstvech a podobně.

Závěry průzkumu jsme dále rozeslali formou tiskové zprávy do médií. Výsledem bylo 11 článků včetně velkých zpravodajských médií jako MF DNES, iDNES, Český rozhlas či Týdeník Hrot. Nebo odborných médií píšících o školství jako Řízení školy či Pedagogicke.info.

Kdo se tedy zajímá o školství a alespoň trochu sleduje příslušná média, jen těžko mohl výsledky průzkumu a zmínky o LOŠBATESu přehlédnout. Zase jednou se nám tedy povedlo v pozitivním slova smyslu rozčeřit vody a upozornit i na náš vlastní projekt školy, který pro svůj úspěch potřebuje podporu z nejvyšších míst.

 

Josef Řehák, starosta Louňovic

Martina Vedralová, starostka Svojetic

Eva Poliačiková Šmoldasová, starostka Tehovce

Josef Kučák, starosta Štíhlic