Průjezd po hrázi návesního rybníka

Z bezpečnostních důvodů je průjezd po hrázi návesního rybníka ve Svojeticích uzavřen.