Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2023

Vážení občané,

níže naleznete harmonogram svozu velkoobjemového kontejneru pro rok 2023.

Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární keramika – objemné obaly.

Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad – stavební materiál.

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2023 : vždy od 9:00 do 10:00 hod

Pokud dojde k naplnění kapacity kontejneru, je kontejner odvezen. Směrodatným časem pro zastižení kontejneru je tedy 9:00 hod.

Do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad!