Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2020

Vážení občané,

níže naleznete harmonogram svozu velkoobjemového kontejneru pro rok 2020.

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – umístění a svoz dle harmonogramu

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
2.5. 9.5. 16.5. 23.5. 30.5.
6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7.
11.7. 25.7. 8.8. 22.8. 5.9.
12.9. 19.9. 3.10. 17.10. 24.10.

 

Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární keramika – objemné obaly –

Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad – stavební materiál

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2020 : vždy od 9:00 do 11:00 hod

Do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad!