Provoz velkoobjemového kontejneru 2024

Vážení občané,

stejně jako v minulých letech, tak i letos bude probíhat svoz objemného odpadu ve Svojeticích formou velkoobjemových kontejnerů. Jelikož velice často docházelo k rychlému naplnění přistaveného kontejneru, byly tento rok přidány další termíny vývozu.

Co do velkoobjemového kontejneru patří:

  • Odpad z domácnosti, jehož rozměry či hmotnost přesahují možnosti běžných kontejnerů či popelnic, jako jsou nábytek, koberce, sanitární keramika, a objemné obaly.

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří:

  • Bioodpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad a stavební materiál.

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2024:

  • Vždy od 9:00 do 10:00 hodin.

Je důležité si uvědomit, že v případě, že kontejner dosáhne své kapacity, bude okamžitě odvezen. Proto je klíčové přistoupit k likvidaci odpadu včas. Směrodatným časem pro zastižení kontejneru je tedy 9:00 hodin.

Opakujeme, do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad!

Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení při dodržování těchto pokynů. Společně můžeme udržet naši obec čistou:-).

S pozdravem,

OÚ Svojetice