Prohrnování sněhu x parkování automobilů

Vážení občané,

nastalo období, kdy to ve Svojeticích vypadá jako v pohádce. Vše je pokryté bílým sněhem, což s sebou nese i určité obtíže v podobě zasněžených komunikací.

Všechny obecní komunikace budou prohrnovány, ale pouze v případě, pokud tomu nebudou bránit vozidla, která jsou na nich zaparkována. Takovéto cesty zůstanou neprohrnuty a také se do nich nedostane svozové auto k vývozu popelnic.

Tímto žádáme všechny majitele automobilů, aby k parkování svých aut využívali výhradně vlastní pozemek a nebránili tak v průjezdu potřebné techniky.

Děkujeme:-)