Pro voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů lze podat do 14.4.2019 (neděle) od 9:00-16:00 na Obecním úřadě.