Výsledky hlasování obce Svojetice – Volby do Evropského parlamentu 2019

O tom, jak se hlasovalo ve volbách do Evropského parlamentu v naší obci, se můžete dozvědět více zde.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Pro voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů lze podat do 14.4.2019 (neděle) od 9:00-16:00 na Obecním úřadě.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky