Přípravek Anti -COVID k dezinfekci rukou

Milí občané,

obecnímu úřadu se podařilo zajistit (zatím) cca 45 litrů desinfekčního prostředku

Anti-COVID, který je použitelný zejména na desinfekci rukou, ale i předmětů v domácnosti.

S ohledem na limitované množství můžeme zatím nabídnout 1/2 l prostředku na dům a to až do

vyčerpání výše uvedeného množství. Přednostně budou zásobeni trvale hlášení občané, jelikož

prostředek je obecnímu úřadu distribuován dle počtu hlášených obyvatel.

V případě zájmu si prosím přijďte pro prostředek na OÚ a to v termínu

ČT 26.3. – 9:00 – 11:00

                16:00 – 18:00

PÁ 27.3. – 9:00 – 11:00 

Prostředek do lahví budou plnit pracovníci OÚ z kanystru před garáží OÚ.

Prosíme doneste si sebou plastovou láhev o objemu 1/2 l, do které bude

možno prostředek přelít. Tuto láhev vám následně přelepíme samolepkou s

označením, že se jedná o desinfekční prostředek, aby nemohlo dojít k

záměně. Současně žádáme všechny, kdo se dostaví, aby dodržovali aktuální

mimořádná opatření pro zamezení šíření nákazy, tzn. je nutno mít ochrannou roušku a dodržovat v

mezích možností odstup.

Jakmile se nám podaří zajistit další dodávky desinfekce, budeme občany opět informovat.

 

Děkujeme za trpělivost.

Starostka