Připomenutí svozu pneumatik a nebezpečného odpadu SOBOTA 3.12.2022

Nebezpečný odpad a pneumatiky je možné dovézt do prostoru ČOV Svojetice tuto sobotu 3.12.2022 od 10:00 do 12:00 hod.

Pneumatiky budou odebírány bez ráfku a pouze do rozměru 6,50 x 20.

Nebezpečný odpad:

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné. Nebude se odebírat železný šrot a znečištěné stavební materiály.