Přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2023

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat, že ve dnech 31.10.2023 a 23.1.2024 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Svojetice za rok 2023 Krajským úřadem Středočeského kraje.

Mezi přezkoumané písemnosti náležely např.:

  • Rozpočet obce Svojetice
  • Rozpočtová opatření
  • Závěrečný účet
  • Faktury
  • Bankovní výpisy
  • Pokladní doklady
  • Smlouvy
  • Vnitřní předpisy a směrnice
  • Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
  • Výsledky kontrol zřízených organizací

 

Závěr kontrolní zprávy uvádí, že při přezkoumání hospodaření obce Svojetice

nebyly zjištěny chyby a nedostatky😊

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – Svojetice 2023