Prázdninové problémy v nové školce

Nová školka zahájila nový školní rok jako jinde 1.9.2016, ale nemuselo tomu tak být.

Jak jsme již informovali na zasedání 22.8.2016,  objevily se v nové školce během prázdnin další problémy, které velmi ohrozily zahájení školného roku od 1.9.2016.

Napojení nové školky na již fungující kanalizaci bylo naplánováno na začátek srpna. Dle plánů stačilo vyčerpat připravenou plastovou jímku a usadit čerpadlo. Po vyčerpání jímky byly zjištěny deformace znemožňující usazení čerpadla. Jímku jsme ihned reklamovali u zhotovitele stavby MŠ, který jímku usazoval. Zhotovitel se k reklamaci smlouvou o dílo stanoveným způsobem a lhůtě nevyjádřil a  nakonec zaslal přípis, že reklamaci neuznává. Po celé období, kdy se řešila reklamace, nemohl personál školky plně připravovat školku na provoz. Vzhledem k havarijnímu stavu a nutnosti zahájit provoz od 1.9. začali jsme jednat s firmou VPK Suchý, která v obci staví kanalizaci. Povedlo se rychle objednat a dodat novou jímku, nicméně stávající jímka nešla ze země vyndat, protože v bezprostřední blízkosti jímky vede vodovod a hlavní el.kabel.
Bylo tedy nalezeno místo, kam by šlo umístit novou jímku.V pondělí 29.8.2016 bylo vybagrováno místo pro usazení nové jímky, 30.8.2016 byla nová jímka usazena a provedeno nové napojení kanalizace. 31.8.2016 bylo umístěno čerpadlo a konečné propojení kanalizace.

Ve čtvrtek 1.9.2016 byl zahájen provoz školky a učitelky mohly přivítat děti.

Tímto chci poděkovat za bezchybnou koordinaci všech činností a velkou pomoc panu Štěpinovi z firmy VPK Suchý a všem dalším, kteří se na této akci aktivně podíleli a tím umožnili, aby otevření nové MŠ mohlo být 1.9.2016. Také děkuji za trpělivost personálu MŠ.

Ivana Dubská

 

2016_08-MŠ-výkop pro novou jímku
Výkop pro novou jímku
2016_08-MŠ-obezděná nová jímka
Obezděná nová jímka
2016_08-MŠ-nový výkop
Nový výkop pro kanalizaci
2016_08-MŠ-nová kanalizace
Po dokončení