Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 16.12.2020

Pozvánka

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice,

které se bude konat ve středu 16.12.2020 od 18.00 hod.

v budově Obecního úřadu Svojetice

 

Program:

 1. Rozpočet obce Svojetice na rok 2021
 2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Svojetice na rok 2024-2025
 3. Příspěvek na provoz MŠ Svojetice na rok 2021
 4. Stanovení vodného na rok 2021
 5. Stanovení stočného na rok 2021
 6. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice
 7. Poplatky za komunální odpad na rok 2021- Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad
 1. Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 6/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Svojetice 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 2. Odsouhlasení provedení inventarizace za rok 2020
 3. Zrušení změny č.2 územního plánu
 4. Mimořádná odměna starostce obce
 5. Různé

 

 

vyvěšeno :   7 .12.2020                                                                               Mgr. Martina Vedralová

Bude svěšeno: 17.12.2020                                                                                                          starostka

Svěšeno:

 

 

 

ÚČAST VEŘEJNOSTI POUZE S UŽITÍM OCHRANY DÝCHACÍCH CEST ( NOS, ÚSTA) JAKO JE RESPIRÁTOR, ROUŠKA, ÚSTENKA, ŠÁTEK, ŠÁL NEBO JINÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ BRÁNÍ ŠÍŘENÍ KAPÉNEK.

 

 

 

 

Vyvěšeno i elektronicky, změna programu vyhrazena