Pokládka nového kabelového vedení v ulici V Průhonu, Louňovická

Vážení občané,

tímto Vás informujeme, že v současné době byly zahájeny práce na pokládce nového kabelového vedení NN v ulici V Průhonu a Louňovická.

Název stavby: PY-Svojetice-kNN-trafo-č.parc.210/1

Situační plánek s vyznačením, kde budou probíhat stavební práce a pokládka nového vedení, naleznete v přiloženém dokumentu.

Pokládka nového kabelového vedení V Průhonu, Louňovická