Poděkování za pomoc při sázení stromů

VÝSADBA NOVÉ ALEJE VE SVOJETICÍCH PODÉL CESTY U KONÍ

Chladné pondělní odpoledne (8.11.2021) jsme spolu s ochotnými dobrovolníky, pod vedením neziskové organizace Sázíme stromy, z.ú., strávili zvelebováním naší obce, a to konkrétně zasazením 17 stromů (lípy a duby) podél polní cesty za mateřskou školkou.

Obrovské díky patří všem, kteří se dané akce zúčastnili a přiložili ruku k dílu. Z řad Svojetičáků děkujeme paní Olze Gornyitzské, paní Ireně Vostřákové, manželům Šindelářovým a bratrům Chromým. Odvedli opravdu skvělou práci.

Další díky patří partě chlapů z firmy pana Miroslava Šmída, firmě pana Miroslava Štěpána, zaměstnancům obecního úřadu a zaměstnankyním dm drogerie.

Musíme zmínit i velikou pomoc pana Roberta Šindeláře, který pomocí bagru vyhloubil díry pro sázení stromů, díky čemuž se podařilo všechny stromy zasadit před setměním. Děkujeme.

Ačkoli bylo v odpoledních hodinách chladnější počasí, všichni se zahřáli opravdu svižným pracovním tempem a dobrým pocitem, že bude naše obec zase o něco hezčí. Při sázení panovala přátelská atmosféra a utvořila se moc fajn parta.

Ještě jednou velké díky všem😊

 

Sponzoři: dm drogerie s.r.o., Miroslav Šmíd, firma pana Miroslava Štěpána a obec Svojetice

 

Odkaz na článek sepsaný Danielou Příborskou (Sázíme stromy, z.ú.): https://www.sazimestromy.cz/cs/akce/zobraz/681