Poděkování kočičích holek

Vážení spoluobčané, rády bychom vám chtěly poděkovat za finanční příspěvky, kterými  jste přispěli  na zvíře v nouzi ve Svojeticích. Opravdu si toho moc vážíme, že jste zašli k našemu stánku a nabídli pomoc, jak finanční tak materiální. Děkujeme. Zvláštní poděkování od nás je chlapci, který nám neváhal věnovat své našetřené penízky. Naprosto nám tím vyrazil dech. Bohužel neznáme jeho jméno, ale alespoň touto cestou bychom mu chtěly ještě jednou poděkovat. Děkujeme. Peníze budou použity výhradně na potřeby zvířat. Krásné prožití vánočních svátků přejí Gita a Vendula.