Platba za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný do konce února tohoto roku.

Známka lepená na popelnici s rokem 2019 byla platná pouze do tohoto termínu.

Pokud u vás nedošlo k vyvezení popelnice po tomto datu, zkontrolujte si prosím, zda jste si na popelnici nalepili novou známku s rokem 2020.

Bez této známky nebude odpad vyvážen!