Otázky/odpovědi k tříděnému odpadu

  • Je možno si ještě objednat nádoby na separovaný odpad z domácností (240 l. modré na papír, 240 l. žluté na plast) ?

 

Ano, je to stále ještě možné, aktuálně v prosinci až do 18.12.

Nově bylo s firmou FFC domluveno, že budou občanům separační nádoby dovezeny přímo k nemovitosti ve čtvrtek 12.12.2019.

Pokud firma FCC nestihne v daný den dodat nádoby všem občanům, budou jim dovezeny dodatečně.

Informace ohl. nádob na separovaný odpad a možnosti objednávek byla zveřejněna v aktualitách dne 14.10.2019  pod názvem „Modernizace systému odpadového hospodářství – čipování + nádoby na separovaný odpad“. Teď je celou informaci možno nalézt na úvodní straně obecního webu v rubrice „Svoz odpadů v obci“.

 

  • Bude mít OÚ k dispozici seznam, komu svážet separovaný odpad z domácností?

 

Ano, OÚ bude mít seznam komu svážet, který bude předán FCC a bude dle potřeby aktualizován.

 

  • Jak bude fungovat svoz separovaného odpadu z domácností?

 

Svoz bude jezdit stejně jako pro směsný odpad, tzn. je potřeba nádoby na separovaný odpad umístit tam, kde umisťujete standardně nádoby na směsný komunální odpad (popelnice).

Svoz plastů (žluté nádoby) bude probíhat každý lichý týden ve středu a papír (modré nádoby) každý sudý týden v pátek).

 

  • Budou ještě nadále k dispozici i kontejnery na separovaný odpad v obvyklých lokacích v rámci Svojetic?

 

Ano, kontejnery na tříděný odpad zůstanou k dispozici až do doby,  kdy začne fungovat „centrální shromaždiště komunálního odpadu“ (sběrný dvůr) – předpokládaný termín realizace v průběhu r. 2020.

 

  • Jak to bude se sklem v rámci separovaného odpadu?

 

Nádoby na sklo se do domácností umísťovat nebudou, tzn. prozatím sklo patří do kontejnerů na separovaný odpad a potom následně do centrálního shromaždiště.