Oprava komunikace Podemlejnská a Srbínská

Vážení spoluobčané,

tímto si Vás dovolujeme informovat a upozornit, že od 21. 8. 2019 do cca 30.8.2019 bude za provozu probíhat rekonstrukce komunikace Podemlejnská a Srbínská.

Žádáme Vás proto, abyste během rekonstrukce v tomto období na komunikacích NEPARKOVALI a dbali zvýšené opatrnosti !!!
Dále žádáme občany, aby nevyužívali komunikaci Podemlejnskou jako objízdnou trasu z důvodu rekonstrukce komunikace Choceradské. V současné době není komunikace Podemlejnská přizpůsobena k průjezdu automobilů.
OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÁ OMEZENÍ!!!
Zhotovitel: Obec Svojetice