Oprava komunikace Na Obci směrem k ulici K Jezírku

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat o opravě komunikace Na Obci. Komunikace bude opravována od dnešního dne tzv. tryskovou metodou a to od křižovatky ulic Na Obci x K Hájence až po ulici K Jezírku.

Prosíme občany, aby byli obezřetní při vjezdu na čerstvě opravenou komunikaci, kdy ještě povrch nebude zcela zatvrdlý.

(Trysková metoda, je určena na opravy cest a místních komunikací. Je to moderní technologie oprav výtluků a výrazných síťových trhlin povrchů vozovek pomocí asfaltové emulze a drceného kameniva.)