Omezení výstavby vícebytových rodinných domů

Vážení spoluobčané,           

z důvodu kapacity ČOV Svojetice, schválilo Zastupitelstvo obce usnesením č. 2021-09-099 ze dne 13.10.2021 omezení výstavby vícebytových rodinných domů v lokalitách vymezené územním plánem „B“ – Bydlení v krajině. Povoleny jsou pouze stavby rodinných domů o jedné bytové jednotce.