Odstranění stanoviště kontejnerů – ulice Na Kopci

Vážení občané,

Vzhledem k možnosti bezplatného získání nádob na separovaný odpad do jednotlivých domácností, bude v průběhu tohoto roku docházet k eliminaci jednotlivých stanovišť kontejnerů.

V průběhu tohoto týdne (22.-26.3.2021) dojde k odstranění všech kontejnerů (1100 l) v ulici Na Kopci.