Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Naším cílem je neustále zlepšovat situaci v oblasti odpadového hospodářství  a omezit maximálně možnou měrou vznik neutěšených „skládek“ u stanovišť kontejnerů. Tyto nežádoucí skládky vznikají díky chování některých občanů, kteří přesto, že každý občan měl a má možnost od obecního úřadu bezplatně získat a využívat nádoby na jednotlivé druhy tříděného odpadu, přesto, že je v období od půle dubna do konce října přistavován v pravidelných intervalech velkoobjemový kontejner,  nerespektují pravidla nakládání s odpady a odkládají vše nepotřebné do kontejnerů bez rozlišení jejich určení, přeplňují je anebo vytvářejí nepořádek (černou skládku, odkládání odpadu v okolí nádob je zakázáno) kolem nich  (viz. např. foto z 12.4.2021) přičemž již v té době byl na webu obce zveřejněn termín přistavení velkoplošného kontejneru stanovený na 17.4.

     

V důsledku této situace jsme se  rozhodli urychlit již dříve avizované kroky vedoucí k odstranění kontejnerů ze všech veřejných stanovišť, s výjimkou zelených kontejnerů – na tříděné sklo. Současně s tímto opatřením bude – tak jako v minulosti – zajištěn pravidelný svoz velkoobjemového odpadu (Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic, Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad – stavební materiál), dle přiloženého harmonogramu.

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
        17.4.    ;     24.4.
1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5.
5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7.
10.7. 24.7. 7.8. 21.8. 4.9.
11.9. 18.9. 2.10. 16.10. 23.10.

 

Dále intenzivně pokračují projektové práce na vybudování sběrného dvora.

                                                                                                                  Pavel Churáček