Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností v obci Svojetice

Připomínáme obyvatelům trvale žijícím i chatařům, že je stále platná Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Svojetice.
Mimo jiné v neděli a státem uznaných dnech pracovního klidu se od 12. hod neseká trávník a neřeže pilou.
https://svojetice.cz/wp-conte…/…/2016/06/ozv_1-2016_klid.pdf