Obnovení a změna úředních hodin OÚ Svojetice

Obnovení  a změna úředních hodin OÚ Svojetice

PO – 8:00 – 12:00

STŘ – 8:00 – 12:00  16:00 – 18:00

 

Obecní úřad Svojetice bude počínaje 20.4.2020 opět otevřen pro občany za podmínky dodržování zvýšených hygienických požadavků a dalších opatření.

Při vstupu na obecní úřad je s ohledem na aktuální situaci nutno dodržovat následující pravidla:

  • dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry
  • použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), tzn. rouška či respirátor
  • použití desinfekce, která je k dispozici před vstupem na podatelnu

 

Dokumenty předávat přednostně prostřednictvím elektronické komunikace.

 

Prosíme občany, aby s ohledem na výše uvedená opatření přednostně využívali elektronický či telefonní kontakt. Osobní návštěvu úřadu využijte pouze v naléhavých záležitostech, které nelze řešit jinou cestou.

 

Pro podání žádostí či jinou komunikaci použijte e-mail:

podatelna@svojetice.cz

Telefonní kontakt: 323 660 600

Pro záležitosti týkající se stočného a kanalizace použijte e-mail:

dolezalovad@svojetice.cz

Telefonní kontakt: 311 322 656