Školství

Mateřská škola Svojetice
Obec Svojetice je zřizovatelem Mateřské školy Svojetice, okres Praha – východ. Školka má budovu pro 68 dětí v ulici Louňovická.

Základní škola
Ve Svojeticích není zřízena základní škola.

Obec Svojetice je členem Svazku obcí LOŠBATES založeného za účelem vybudování a provozování nové školy na území obce Louňovice.

Obec zajistila podepsáním dohody o vytvoření společného spádového obvodu základní vzdělání na základní škole ZŠ Mukařov. 31.3.2016 byla spádovost obcí Mukařov vypovězena. Obec zaslala na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o vydání opatření obecné povahy pro rozšíření školského obvodu a stanovení spádovosti obce do Mukařova. Krajským úřadem Středočeského kraje byl stanoven školský obvod pro obec Svojetice veřejnou vyhláškou, která byla 30.3.2017 zveřejněna na Úřední desce (Území obce Svojetice je částí školského obvodu ZŠ Mukařov s platností 12 měsíců). Pro školní rok 2017/18 byla tedy ZŠ Mukařov spádovou školou. Pro školní rok 2018/19 byla spádovost určena Krajským úřadem Stř.kraje individuálně.

Obec Mukařov 30. 6. 2020 přijala Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, ve které omezila školský obvod Základní školy Mukařov jen na území obce Mukařov.

Po jednoznačném odmítnutí další spolupráce ze strany Mukařova, jsme stáli před otázkou, jak zajistit povinnou školní docházku pro naše děti od školního roku 2021/2022. Spolu s Louňovicemi, Tehovcem a Štíhlicemi jsme oslovili 40 zřizovatelů základních škol v okruhu cca 30 km s žádostí o pomoc. Většina odpovědí byla taková, že by nám rádi pomohli, ale sami mají také problémy s kapacitou své školy a mají potíže s přijímáním dětí ze svých spádových obcí. Prakticky jako jediné reálné řešení, a to z důvodu kapacity a dopravní obslužnosti, vyšla Základní škola ve Stříbrné Skalici.

Na základě dohody obcí Stříbrná Skalice a Svojetice, uzavřené dne 31.3.2021 o vytvoření společného školského obvodu základní školy, je území obce Svojetice částí školského obvodu Základní školy Stříbrná Skalice, se sídlem Na Městečku 69, PSČ 281 67.

Dne 5.5.2021 byla zastupitelstvem obce Svojetice schválena Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 2/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

ZŠ Stříbrná Skalice

ZŠ Stříbrná Skalice
Na Městečku 69
Stříbrná Skalice
281 67

 


Letáky Obecního úřadu týkající se základní školy:

27.9.2018 – Škola

9.3.2018 – Lošbates svazková škola