Mateřská škola Svojetice
Obec Svojetice je zřizovatelem Mateřské školy Svojetice, okres Praha – východ. Školka má budovu pro 68 dětí v ulici Louňovická.

Základní škola
Ve Svojeticích není zřízena základní škola.

Obec zajistila podepsáním dohody o vytvoření společného spádového obvodu základní vzdělání na základní škole ZŠ Mukařov. 31.3.2016 byla spádovost obcí Mukařov vypovězena. Obec zaslala na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o vydání opatření obecné povahy pro rozšíření školského obvodu a stanovení spádovosti obce do Mukařova. Krajským úřadem Středočeského kraje byl stanoven školský obvod pro obec Svojetice veřejnou vyhláškou, která byla 30.3.2017 zveřejněna na Úřední desce. Území obce Svojetice je částí školského obvodu ZŠ Mukařov s platností 12 měsíců. Pro školní rok 2017/18 je tedy ZŠ Mukařov spádovou školou.

Pro školní rok 2018/19 byla spádovost určena Krajským úřadem Stř.kraje individuálně.

Obec Svojetice je také členem Svazku obcí LOŠBATES založeného za účelem vybudování a provozování nové školy na území obce Louňovice.

Aktualizováno 08.09.2017


Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
19. 2. – 25. 2. 2018  Praha-východ, Praha-západ
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.