Školství

Mateřská škola Svojetice
Obec Svojetice je zřizovatelem Mateřské školy Svojetice, okres Praha – východ. Školka má budovu pro 68 dětí v ulici Louňovická.

Základní škola
Ve Svojeticích není zřízena základní škola.

Obec Svojetice je členem Svazku obcí LOŠBATES založeného za účelem vybudování a provozování nové školy na území obce Louňovice.

Obec zajistila podepsáním dohody o vytvoření společného spádového obvodu základní vzdělání na základní škole ZŠ Mukařov. 31.3.2016 byla spádovost obcí Mukařov vypovězena. Obec zaslala na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o vydání opatření obecné povahy pro rozšíření školského obvodu a stanovení spádovosti obce do Mukařova. Krajským úřadem Středočeského kraje byl stanoven školský obvod pro obec Svojetice veřejnou vyhláškou, která byla 30.3.2017 zveřejněna na Úřední desce (Území obce Svojetice je částí školského obvodu ZŠ Mukařov s platností 12 měsíců). Pro školní rok 2017/18 byla tedy ZŠ Mukařov spádovou školou. Pro školní rok 2018/19 byla spádovost určena Krajským úřadem Stř.kraje individuálně.

Letáky Obecního úřadu týkající se základní školy:

27.9.2018 – Škola

9.3.2018 – Lošbates svazková škola

 


Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na 29. října a 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny 22. prosince 2018 a skončí 2. ledna 2019.

Vyučování začne 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
25. 2. – 3. 3. 2019  Praha-východ.
Velikonoční prázdniny připadnou na 18. dubna 2019 a 19. dubna 2019.
Poznámka: Pátek 19. dubna 2019 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou od 29. června 2019.

Aktualizováno 30.09.2017