Školství

Mateřská škola Svojetice
Obec Svojetice je zřizovatelem Mateřské školy Svojetice, okres Praha – východ. Školka má budovu pro 68 dětí v ulici Louňovická.

Základní škola
Ve Svojeticích není zřízena základní škola.

Obec Svojetice je členem Svazku obcí LOŠBATES založeného za účelem vybudování a provozování nové školy na území obce Louňovice.

Obec zajistila podepsáním dohody o vytvoření společného spádového obvodu základní vzdělání na základní škole ZŠ Mukařov. 31.3.2016 byla spádovost obcí Mukařov vypovězena. Obec zaslala na Krajský úřad Středočeského kraje žádost o vydání opatření obecné povahy pro rozšíření školského obvodu a stanovení spádovosti obce do Mukařova. Krajským úřadem Středočeského kraje byl stanoven školský obvod pro obec Svojetice veřejnou vyhláškou, která byla 30.3.2017 zveřejněna na Úřední desce (Území obce Svojetice je částí školského obvodu ZŠ Mukařov s platností 12 měsíců). Pro školní rok 2017/18 byla tedy ZŠ Mukařov spádovou školou. Pro školní rok 2018/19 byla spádovost určena Krajským úřadem Stř.kraje individuálně.

Letáky Obecního úřadu týkající se základní školy:

27.9.2018 – Škola

9.3.2018 – Lošbates svazková škola