Nové jízdní řády – prosinec 2024

Vážení občané,

v prosinci tohoto roku vstoupí v platnost nové jízdní řády na všech příměstských a regionálních autobusových linkách PID a provoz velké části linek bude zajišťován novými dopravci.

Byli jsme požádáni, abychom Vám představili návrhy jízdních řádů, abyste se mohli k jejich úpravám vyjádřit, a to prostřednictvím obecního úřadu.

Všechny případné připomínky budou obecním úřadem zpracovány a následně zaslány na Integrovanou dopravu Středočeského kraje, kde se jimi budou v rámci úpravy jízdních řádů zabývat.

Jelikož musí být všechny připomínky odeslány do 30.4.2024, je potřeba, abyste se k dané problematice vyjádřili nejlépe do poloviny dubna. Jejich zaslání je možné na email: urad@svojetice.cz.

Děkujeme.

 

Návrhy nových jízdních řádů: ZDE

 

Dále Vám předáváme informace pro cestující:

 

Informace pro cestující

Vážení cestující, byť bychom si přáli, aby Vám jízdní řády vyhovovaly každému z Vás, při jejich přípravě musíme zohlednit mnoho faktorů. Dopravci disponují určitým počtem vozidel, která jsou dle potřeby nasazována během provozního dne i na více autobusových linkách, současně jsou povinní umožnit zákonné přestávky pro řidiče a na základě objednávky sestavit turnusy pro řidiče i pro samotná vozidla, která současně vykáží dostatečnou produktivitu. Spoje jsou primárně navázány na školní vyučování, směnové provozy, ale vycházejí i z dlouhodobých měření obsazeností jednotlivých spojů. Komplexní zajištění provozu tak prezentuje rozsáhlou skládačku, která se snaží každý den v nejširší možné míře zohlednit všechny nároky na provoz kladené a jízdní řád představuje ve své finální podobě jakýsi průsečík mezi všemi požadavky v rámci zajištění provozu po dopravní i ekonomické stránce. 

Oslovením starostek a starostů jakožto volených zástupců celého kraje dosáhneme širšího záběru. Ti mohou sdělit informace o navrhovaných jízdních řádech veřejně prostřednictvím místních médií, obecních schůzí a sociálních sítí, což umožní získat zpětnou vazbu od většího počtu cestujících najednou. Zpětná vazba od cestujících, kterou poskytnou starostové a starostky, je ve svém důsledku centralizována, což usnadňuje organizaci a celkovou analýzu. Namísto individuálních odpovědí od stovek nebo tisíců cestujících obdrží organizátoři souhrnné stanovisko od zástupců celých obcí. 

Na základě výše uvedeného Vás prosíme o pochopení, že na jednotlivé podněty k jízdním řádům od prosince nebude z časových i personálních důvodů nahlíženo jako na stížnosti, tj. nebude na ně odpovídáno. 

 

Děkujeme za pochopení.