Nevyvezený komunální odpad

Kvůli sněhové kalamitě minulý týden svozová firma FCC nezajistila uspokojivě svoz komunálního odpadu v některých částech Svojetic (problém se týkal pouze občanů s týdenním svozem). Obec dohodla s FCC, že ve čtvrtek 21.1. mohou tito občané dát odpad i do pytlů k popelnicím a FCC zajistí svoz.

POZOR – minulý týden 11.-17.1.2021 byl druhým kalendářním týdnem – tedy sudý týden. Při čtrnáctidenním vývozu jsou nádoby vyváženy v LICHÝ týden.