Nevhodný odpad

Vážení občané,

byli jsme požádáni svozovou firmou FCC, abych informovali občany ohledně nevhodného odpadu, který je vhazován do popelnic na tříděný odpad – zejména do plastů, kde byly nalezeny použité injekční stříkačky.

Jedná se o infekční odpad, který je kategorizován jako nebezpečný odpad.

Sběr nebezpečného odpadu bude ve Svojeticích probíhat tuto sobotu 24.9.2022. Bližší informace naleznete v přiloženém příspěvku.

Sběr nebezpečných odpadů 24.9.2022