Nevhodný odpad v kontejnerech na sklo

Vážení občané,

žádáme Vás, abyste nevhazovali nevhodný odpad do kontejnerů na sklo, které byly ponechány v ulici Na Obci.

Často se stává, že zaměstnanci obce musejí z kontejnerů na sklo vybírat nevhodný odpad, který do daných kontejnerů nepatří – bioodpad, stavební odpad, směsný odpad.

Pokud firma vyvážející odpad nalezne v kontejneru něco, co tam nepatří, kontejner nebude vyvezen.

Kdyby se měla daná situace opakovat, budou zbývající kontejnery na sklo odstraněny.

 

Bioodpad mají občané možnost odvážet do kontejneru, který se nachází v prostorách ČOV.

Kontejner na bioodpad je Vám k dispozici v následujícím časovém rozmezí:

Od 2.5.2021 do 31.8.2021

NE -8:00 – 10:00 hod

PO – 18:00 – 20:00 hod

Od 1.9.2021

NE – 8:00 – 10:00 hod

PO – 17:00 – 19:00 hod

Pokud se stane, že Vám tento čas nevyhovuje, je možné se telefonicky domluvit s panem Stanislavem Tichým ( 608 782 830) na jiném termínu.

Dále můžete bezplatně využít kompostárnu ve Struhařově – bližší informace naleznete ZDE.

 

Odpad větších rozměrů mohou občané odvézt do velkoobjemového kontejneru, který je pravidelně přistavován na jednotlivá stanoviště v obci:

Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární keramika – objemné obaly –

Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad – stavební materiál

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2021 : vždy od 9:00 do 11:00 hod

Pokud dojde k naplnění kapacity kontejneru, je kontejner odvezen. Tato situace  často nastane již před jedenáctou hodinou. Směrodatným časem pro zastižení kontejneru je tedy 9:00 hod.

Do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad!

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
        17.4.    ;     24.4.
1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5.
5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7.
10.7. 24.7. 7.8. 21.8. 4.9.
11.9. 18.9. 2.10. 16.10. 23.10.