Navýšení ceny vodného

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat o navýšení ceny vodného s účinností od 9/2022.

Důvodem navýšení ceny za vodné je skokové navýšení cen elektrické energie v roce 2022. Původní ceny byly tvořené v posledním čtvrtletí roku 2021 dle smluvně zafixovaných cen elektrické energie, kdy bylo při tvorbě cen na rok 2022 počítáno s určitým navýšením, ale vývoj cen elektrické energie v roce 2022 zaznamenal značný nárůst a od 1.6.2022 již dodavatel elektrické energie jednostranně navýšil cenu za měrnou jednotku (MWh) o 300 %. Toto se nutně odrazí ve zvýšených nákladech za dodávku vody. Na základě těchto skutečností, byla vypracována kalkulace vody, z níž vyšlo najevo, že je nutné navýšit cenu za vodné pro jednotlivé obce a to od 1.9.2022. V současné době je v obci Svojetice cena vodného ve výši 48,42 Kč vč. DPH. Úprava ceny pro vodné z důvodu růstu cen elektrické energie je stanovena pro obec Svojetice ve výši 46,50 Kč/1 m3 bez DPH, 51,15 Kč/m3 vč. DPH. Celkové navýšení vč. nájemného je o 2,73 Kč.