Nádoby na separovaný odpad

Rozvoz nádob na separovaný odpad firmou FCC bude probíhat dne 18.2.2020.

Nádoby budou dováženy k nemovitostem občanů, kteří se registrovali na OÚ osobně, e-mailem či telefonicky.