Můj Kraj – Participativní rozpočet Středočeského kraje

Letos poprvé můžete rozhodovat o rozpočtu Středočeského kraje i Vy!

Realizujte svůj nápad.

 

Máte nápad, který by pomohl oživit Vaše město či obec ve Středočeském kraji? Přihlaste jej prostřednictvím jednoduchého formuláře. Čím dříve začnete, tím dříve může váš nápad získat podporu ostatních. Návrhy pro rok 2020 začneme přijímat 1.3.2020.

Projekty je možné podávat od 1.3.-31.3.2020, a to elektronicky prostřednictvím webových stránek, nebo zasíláním formuláře na Krajský úřad.

Projekt může podat každý občan ČR starší 18 let, obec se sídlem na území SK, příspěvkové organizace zřizované krajem a neziskové právnické osoby sídlící také na území SK.

 

Jednotlivé projekty mohou získat podporu až do výše 400.000 Kč.

 

Veškeré informace a podrobnosti k participativnímu rozpočtu naleznete na webových stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/ nebo Vám je poskytnou koordinátoři tohoto projektu.