Možné přestupky a sankce při jízdě na motocyklu

Po konzultaci s Policií ČR a právníkem, informujeme všechny majitele motocyklů o možných přestupcích a sankcích způsobených nedodržováním některých zákonů při jízdě na motocyklu po pozemní komunikaci.

Pokud je motocykl bez registrační značky
– přestupek dle §125c odst.1, písm. a) bod 1. zákona o silničním provozu č. 361/2000Sb.

– sankce: 5.000 – 10.000 Kč, mladiství (15-18 let) 5.000 Kč – horní hranice se u mladistvého snižuje na 1/2, přičemž nesmí být vyšší než 5.000,-Kč

 

Pokud nemá (ve smyslu, že není držitelem) řidič řidičské oprávnění
– přestupek dle §125c odst.1,písm. e) bod 1. zákona o silničním provozu.

– sankce: 25.000 – 50.000 Kč, mladiství (15-18 let) 5.000 Kč

– zákaz činnosti až na jeden rok (má odkladný účinek tzn. jakmile získá řidičské oprávnění začne mu zákaz)

 

Pokud majitel motocyklu umožní řídit motocykl někomu, kdo nevlastní ŘP příslušné skupiny
– přestupek dle §125c odst.1,písm. k) s odkazem na §10 odst. 1 písm. b)

– sankce: 1.500-2.500 Kč

– v případě, že majitel řekne, že neumožnil řídit motocykl řidiči bez ŘP, řidič se dopustil trestného činu dle §207 odst. 1 neoprávněné užívání cizí věci zákona č. 40/2009, trestní zákoník. Sankce: odnětí svobody až na 2 roky

 

Pokud není motocykl pojištěn, nemá povinné ručení (nemá zelenou kartu) – přestupek dle §16 zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

– pokud nemá pojištěno vůbec – sankce: 5.000 – 40.000 Kč

– pokud nemá u sebe zelenou kartu – sankce: 1.500 – 3.000 Kč

V případě nehody jde veškerá způsobená škoda za řidičem.