Modernizace systému odpadového hospodářství – čipování + nádoby na separovaný odpad do domácností

Vážení občané,

jak jsme vás již předběžně informovali, zanedlouho se Svojetice připojí k obcím, kde bude zaveden systém modernizovaného odpadového hospodářství. Tato modernizace spočívá jednak ve změně způsobu vedení svozové evidence- čipování (načtení dat prostřednictvím čipu umístěného na popelnici), a dále pak v možnosti zavedení separačních nádob na tříděný odpad (papír, plasty) do jednotlivých domácností.

Více informací naleznete pod odkazy níže: