Kurz trénování paměti v Kulturním a komunitním centru v Mukařově

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat o kurzech trénování paměti, který bude probíhat v Kulturním a komunitním centru v Mukařově.

V úterý 16. 11. proběhne ukázková hodina trénování paměti, na které bude představen koncept trénování paměti pro starší občany 65+ (ukázková hodina od 9:30 hod.) a dále pro rodiče na rodičovské dovolené (ukázková hodina od 11:00 hod.). Pro děti rodičů na rodičovské dovolené je zajištěno hlídání dětí v době konání ukázkové hodiny i kurzu. Tyto dvě ukázkové hodiny budou oddělené, protože se jedná o dvě rozdílné skupiny a trénování paměti se zaměřuje na jiné oblasti. Cílem kurzu, a tedy i ukázkové hodiny, je provést účastníky světem trénování paměti, nabídnout jim širokou paletu možných cvičení, dát náměty na individuální trénování paměti v domácím prostředí. Cvičení jsou zaměřena na výbavnost, obohacování slovní zásoby, cvičení na trénování koncentrace a pozornosti, část je věnování aktivizaci dlouhodobé paměti, propojování levé a pravé hemisféry. Nabídnuty budou i mnemotechniky, které pomáhají účastníkům v zapamatování si telefonních čísel, jmen, tváří, nákupního seznamu apod., tedy dovednosti výrazně ulehčující běžný každodenní činnosti. Všechna cvičení jsou dobrovolná a účastníci se zapojují dle svého zájmu.
 
Na ukázkovou hodinu naváže pětitýdenní kurz, který bude probíhat v prostorách Kulturního a komunitního centra Mukařov, tyto kurzy budou již uzavřené pro přihlášené účastníky a jednotlivé hodiny na sebe budou navazovat tématy i náročností jednotlivých cvičení. Na ukázkovou hodinu je nutné se přihlásit, kapacita je omezena na deset osob pro jednu skupinu. Dále je možné přihlásit se i na pětitýdenní kurz. Podrobnější informace jsou pro zájemce dostupné na webové stránce bohynepameti.webnode.cz, případně je možné kontaktovat paní Ludmilu Horákovou níže uvedenými cestami.   
 
Ludmila Horáková
certifikovaná lektorka paměti

telefon: +420 778 783 309
e-mail: bohyne.pameti@gmail.com
web: bohynepameti.webnode.cz
Facebook: bohynepameti
Instagram: @bohynepameti