V září proběhl Kurz osobního rozvoje

V září proběhl v Komunitním centru Minimax Kurz OSOBNÍHO ROZVOJE pro rodiče dětí do 15 let.  Kurz vedla lektorka osobního rozvoje Jana Procházková.  Jsme rádi, že jsme mohli tento bezplatný kurz nabídnout maminkám i u nás ve Svojeticích. Kurzu se zúčastnilo 8 maminek (2 maminky ze Svojetic,  dále maminky z blízkého okolí, ale i z Roztok u Prahy). Kurz byl financován z prostředků ESF, OPZ 2014-20. Maminky uvítaly možnost proplacení cestovného a hlídání dětí.