Kontejner na bioodpad u ČOV

Kontejner na Bioodpad  v prostorách čističky odpadních vod ve Svojeticích je možné využívat v uvedené časy až do konce října 2020.

Od 1.9.2020

NE – 8:00 – 10:00 hod

PO – 17:00 – 19:00 hod