Kanalizace

Informace ke kanalizaci

Kanalizace – náklady a dotace

Smlouva o odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Kanalizační řád

Všeobecné podmínky

Darovací smlouva

Pozn.:

S odvoláním na veřejné zasedání 23.6.2016, na kterém byl vznesen dotaz „na možnost přímého měření odpadních vod“, uvedených ve smlouvě o připojení se ke kanalizaci pod písmenem d), uvádíme:

Jednou z možností měření uvedených ve Smlouvě o odvádění odpadních vod je možnost přímého měření vypouštěných odpadních vod, písm. d) ve výši vypuštěné odpadní vody zjištěné měřidlem odběratele.

Tuto možnost obecně využívají pouze firmy, které mají vlastní zdroj vody či vodovod, vodu zpracovávají a vypouštějí výrazně méně vody než odeberou. U domovních přípojek je toto řešení nestandardní.

V případě, že by chtěl vlastník nemovitosti tento způsob měření, lze osadit do šachty u tlakové kanalizace indukční průtokoměr, např. ELA Brno. Cena takového zařízení včetně instalace a elektroinstalace se pohybuje  min. 30 až 50 tis. Kč. V průběhu provozu tohoto zařízení je povinná kalibrace v určitém časovém období. Životnost tohoto zařízení je nižší než návratnost investice v případě vlastníků rodinných domů. Toto řešení je výhodné pro odběry či vypouštění vod v řádech několika tisíc kubických metrů ročně.

V případě, že máte pouze studnu nebo máte kombinovaný zdroj vody tj. vodovod a studnu a nechcete hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu. Kontakt na instalatéra ze Svojetic: pan Gustav Valeš, tel.: 721 88 22 89. Vodoměr a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad (je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).


Kanalizace II.etapa

27.4.2017 proběhla kolaudace II. etapy výstavby kanalizace. Od této doby se lze napojit.

 


Postup realizace a napojení na kanalizaci:

1) Firma VPK realizuje výstavbu přípojek, vč. čerpací jímky, usazení a nafázování čerpadla. Zároveň dokončuje opravu povrchů do původního stavu. Termín: 11-12/2016

2) Vlastník nemovitosti musí mít připravenou elektropřípojku k místu rozvaděče na ovládání čerpací stanice (kabelem CYKY 5×2,5mm2 (400V) chráněný proudovým chráničem, v místě napojení elektropřípojky na domovní elektroinstalaci je nutné umístit jistič 3×16 A) a revizní zprávu před usazením čerpací jímky resp. čerpadla. Elektropřípojku musí provést odborná firma.

Jedno vyhotovení revizní zprávy prosím dodejte na OÚ.
Pozn.: kdo nebude mít elektrorevizi a nebude tedy možné čerpadlo nafázovat, bude si muset uhradit extra výjezd pracovníků, kteří čerpadla montují a to ve výši 3250 Kč. Tuto činnost nemůže provést nikdo jiný z důvodu platnosti záruky.

3) V případě, že máte pouze studnu nebo máte kombinovaný zdroj vody tj. vodovod a studnu a nechcete hradit stočné dle směrných čísel, můžete se obrátit na instalatéra, který vám namontuje vodoměr na studnu. Kontakt na instalatéra ze Svojetic: pan Gustav Valeš, tel.: 721 88 22 89. Vodoměr a jeho instalaci hradí vlastník nemovitosti. O instalaci vodoměru prosím informujte Obecní úřad (je nutné doplnit Smlouvu o odvádění odpadních vod).

4) Vlastník nemovitosti podepíše na OÚ Smlouvu o odvádění odpadních vod (lze podepsat již nyní s nabytím účinnosti až po kolaudaci kanalizace).

Kontaktujte prosím paní Pelíškovou na OÚ tel.: 323 660 600 a domluvte se s ní na termínu podpisu smlouvy. Podepsat smlouvu lze pouze s tím vlastníkem, který má zabudovanou jímku a odevzdal elektrorevizi nebo jí přinese sebou. K podpisu smlouvy potřebujete: OP, potvrzení o uhrazení projektu přípojky a LV (List vlastnictví), pokud ho máte.

5) Proběhne kolaudace kanalizace, termín 27.4.2017

6) Vlastník nemovitosti si zajistí propojení domovní kanalizace s jímkou.

Prosíme výkop nezasypávejte, dokud to neuvidí p.Tichý. Toto propojení vyfoťte a pošlete emailem na OÚ: podatelna@svojetice.cz

7) Vlastník nemovitosti se spojí s panem Tichým na tel.: 608 782 830 a domluví si termín.

Pan Tichý zkontroluje uzávěry, vysvětlí vám jak provést spuštění nebo přímo provede spuštění. Prosíme, připravte si pro pana Tichého výrobní číslo čerpadla a číslo elektrické rozvodny (dostali jste při instalaci).

Pro vlastníky nemovitostí, kterým se usazuje čerpadlo do stávající jímky nebo čističky je postup stejný, pouze čerpadlo bude osazeno až v momentě, kdy bude II.etapa kanalizace spuštěna.

Děkujeme všem za spolupráci při spouštění kanalizace.


Kanalizace I.etapa

UPOZORNĚNÍ – napojení na kanalizaci – I. etapa

Připojení je možné již od 19.07.2016.

Upozornění – do  30.09.2016  musí být všichni z I. etapy připojeni ke kanalizaci.

Pokyny pro všechny, kteří již mají podepsanou smlouvu o připojení se na kanalizaci:

1) Připravte si propojení s jímkou (prosíme nezasypávat, dokud to neuvidí p.Tichý), toto propojení vyfoťte a pošlete emailem na OÚ: podatelna@svojetice.cz
2) Spojte se s panem Tichým na tel.: 608 782 830 a domluvte si termín, kdy vám zkontroluje uzávěry, vysvětlí vám jak provést spuštění nebo přímo provede spuštění.
3) Prosíme, připravte si pro pana Tichého výrobní číslo čerpadla a číslo elektrické rozvodny (dostali jste při instalaci).

Podepisování smluv o připojení ke kanalizaci

Podepisování smluv: volejte na OÚ paní Pelíškové na tel.: 323 660 600.

Bude možné podepisování smluv o připojení ke kanalizaci těch občanů, kteří již mají zabudované jímky a odevzdali elektrorevizi a nebo jí přinesou sebou.

K podpisu smluv musí mít každý sebou OP, potvrzení o uhrazení projektu přípojky a kdo má LV.

V zájmu plynulosti prosím, abyste se pokud možno s pí. Pelíškovou domlouvali na datu a hodině podpisu.

Děkujeme.


Obecné informace k výstavbě kanalizace

Vážení občané,

pro kolaudaci kanalizace je pro obec důležité mít od všech občanů, kde se realizuje kanalizační přípojka – Revizní zprávu a podepsané Dohody o vstupu na nemovitost.

Prosíme všechny:

– kteří mají hotové elektropřípojky k místu rozvaděče na ovládání čerpací stanice, aby nám neprodleně dodali jedno vyhotovení Revizní zprávy

– kteří dosud nepodepsali Dohodu o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu nebo si nejsou jisti, zda Dohodu mají podepsanou, aby kontaktovali Obecní úřad na tel.č.: 323 660 600 a domluvili se na termínu, kdy se dostaví k podpisu této dohody

Děkujeme

 


Povinnosti vlastníka nemovitostí připojených na kanalizaci:

K místu, kde je navrženo umístění rozvaděče na ovládání ČS zajistí vlastník nemovitosti elektropřípojku kabelem CYKY 5×2,5 mm2 (400V) chráněným proudovým chráničem. V místě napojení elektropřípojky na domovní elektroinstalaci je nutné umístit jistič 3 x 16 A. Elektropřípojku provede odborná firma, která dodá revizní zprávu. Firmu si můžete vybrat sami.

Pro případ, že nevíte na koho se obrátit, je možné kontaktovat tyto elektrikáře:

Roman Bodnariuc: bodnariuc@iol.cz

Tomáš Kurel: elektro.tk@seznam.cz

Karel Müller: kmelektromont@seznam.cz


Podklady pro zhotovení kanalizační přípojky

Níže jsou uvedeny základní informace pro umístění čerpací jímky, osazení čerpací stanice a ovládacího rozváděče, s příslušnými specifikacemi.

S případnými dotazy se prosím obraťte na zástupce zhotovitele, VPK SUCHÝ s.r.o., p. Štěpinu Jiřího (702 41 73 51) v době od 8,00-12,00 a od 13,00-16,00 Po-Pá.

Čerpací jímka a kanalizační přípojka

Rozvaděč RSK 184 AQ

Domovní čerpací jímka SB TSC 800

Ovládací skříň RSK-184 – AQ – 400