Jízdní řády linek PID od 11.12.2022

Vážení občané,

dne 11. 12. 2022 je celostátní termín změn jízdních řádů. Jelikož dochází k velkým posunům spojů na železniční trati 221 (vlaková linka S9), byly provedeny někdy i větší posuny na návazných autobusových linkách.

Nové jízdní řády byly připraveny tak, aby byly zachovány stávající vazby a zajištění dopravy žáků do/ze škol.

Na lince 383 je pouze posun u jednoho sobotního spoje ze Zvánovic do Prahy (koordinace s upravenou linkou 387). U linky 465 nedochází k žádné změně.

Na ostatních linkách jsou realizovány výše zmíněné posuny spojů tak, aby byly zajištěny návaznosti a dále, aby bylo možné spoje vůbec odjezdit bez nárůstu vypravení vozidel.

V příloze dokládáme srovnávací jízdní řády uvedených linek (srovnání ve verzi jízdních řádů z celostátního informačního systému – červeně – rušený stav, zeleně – nový stav).

Jedná se o srovnání trvalých stavů. Pozor – na linkách PID 489, 490 a 653 je až do 18. 12. 2022 stále výluka Mnichovice (resp. vliv této výluky), takže tam jsou polohy spojů jiné.

Zároveň dokládáme i jízdní řád železniční trati 221.

Všechny jízdní řády (na linkách 489, 490 a 653 výlukové) jsou k dispozici na www.pid.cz .

383_PorovnaniJR

465_PorovnaniJR

489_PorovnaniJR

490_PorovnaniJR

494_PorovnaniJR

582_PorovnaniJR

653_PorovnaniJR

685_PorovnaniJR

k221