Jak nakládat s odpadem aneb Nebuďme bezohlední

Vážení občané,
v návaznosti na upozornění od společnosti FCC Česká republika, zajišťující svoz odpadu, prosíme občany, aby nevyhazovali do veřejných kontejnerů v rámci obce předměty, které tam rozhodně nepatří – mj. např.
nábytek, stavební materiály, části automobilů apod., a nepřeplňovali veřejné kontejnery. Díky tomu, že někteří občané se zbavují i tímto způsobem  všeho, co se jim aktuálně nehodí, došlo i k poškození svozového vozu společnosti FCC a celkově obec bude muset za svoz platit více díky nutnosti dodatečného úklidu nepořádku kolem kontejnerů.
Upozorňujeme, že nábytek, zbytky stavebního materiálu, větví, trávy apod. patří do sběrného dvora a ne do kontejnerů. Pokud by tato situace přetrvávala, bude obec nucena přistoupit k instalaci kamer, popř. fotopastí a případně i dalším opatřením. Věříme, že nebudeme donuceni toto učinit a děkujeme všem za pochopení a používání zdravého rozumu. Nechceme přece snad nikdo, aby některá místa připomínala smetiště (viz foto).
Obec s ohledem na situaci aktuálně řeší zvýšení četnosti odvozů kontejnerů a jakmile to dovolí situace v souvislosti s koronavirovou nákazou, tak i přistavování velkoobjemového kontejneru o víkendech a  zprovoznění biokontejneru u ČOV.

ŽÁDÁME VÁS O TRPĚLIVOST A UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V OBCI.