Informace – změna poplatku za ověření podpisu

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2024 dochází ke změně výše poplatku za legalizaci — ověření podpisu, a to na 50 korun. Původní výše poplatku byla 30 korun. Poplatek za vidimaci (ověření listiny) zůstává stejný, a to ve výši 30 korun za 1 stranu. K navýšení sazby poplatku došlo v důsledku změny zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Další změnou je, že podle § 18 odst.1 zákona o ověřování se k prokázání totožnosti při legalizaci již nemůže předkládat řidičský průkaz.