Informace: „Rekonstrukce komunikace V Průhonu, Louňovická“

Vážení občané,

dne 14.8.2023 byly zahájeny práce na projektu: „Rekonstrukce komunikace V Průhonu, Louňovická“. V pondělí 14.8.2023 došlo k vytýčení podzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození – nastříkané červené značky.

Tak abychom zmírnili dopravní omezení v této lokalitě, byla stavba zahájena výstavbou chodníku k mateřské škole, čímž bude následně umožněn při rekonstrukci komunikace průchod chodcům v této lokalitě. Výstavba chodníku bude probíhat cca do konce roku 2023.

V souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Průhonu, Louňovická, došlo k umístění přenosného dopravního značení – zákaz vjezdu.

Uzavírka této komunikace se v této fázi netýká rezidentů bydlících v této lokalitě a rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu.

Z důvodu bezpečnosti dbejte prosím zvýšené opatrnosti, projíždíte stavbou na vlastní nebezpečí a zejména respektujte pokyny stavby.

Jednotkám integrovaného záchranného systému, svozové firmě FCC (odpady) a zásobování MŠ bude vjezd umožněn.

 

Zhotovitel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.

                                   Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8    

Stavbyvedoucí: p. Hlaváček, tel.: 602 170 390