INFORMACE PRO OBČANY O MOŽNOSTI POMOCI SENIORŮM

Informujeme tímto občany, že v rámci současné krizové situace pro případ, že by věděli o seniorovi/seniorce či osobě se zdravotním postižením ze Svojetic, která nemá možnost zajištění základních životních potřeb (nákup, strava, léky …) prostřednictvím rodiny, příbuzných, přátel či sousedské výpomoci, je možno podat o takové osobě informaci obecnímu úřadu na e-mailovou adresu podatelna@svojetice.cz s uvedením předmětu zprávy „Zabezpečení seniorů“.

Je potřeba aby zpráva obsahovala alespoň tyto údaje/informace k dané osobě:

JMÉNO       PŘÍJMENÍ      TELEFON (E-MAIL)     ADRESA        CO JE KONKRÉTNĚ POTŘEBA ZAJISTIT (nákup/strava/léky,..)

 

Obecní úřad Svojetice v rámci možností bude zajišťovat pomoc těmto osobám.