Informace o provozu linky 557 během II. etapy uzavírek silnice I/2

Vážení občané,

ve čtvrtek 8.6. začíná II.etapa uzavírek na silnici I/2, což znamená mírnou úpravu jízdních řádů některých linek.

Informace ohledně tras a zastávek, a také výlukové jízdní řády, budou včas na www.pid.cz, přesto dokládáme informaci speciálně kvůli lince 557.

Od 8.6. do 19.7. bude po polovinách uzavřen úsek od cca 50 m západně od křižovatky I/2 x III/10172 u I. hráze až po cca 50 m západně od křižovatky I/2 x III/10172 u II. hráze – proto ty změny v Louňovicích a Mukařově. Ještě bude uzavřen úsek cca mezi Vyžlovkou a Kozojedy. V obou úsecích od 8.6. do 28.6. uzavírka jižní poloviny vozovky (podetapa IIa), od 29.6. do 19.7. uzavírka severní poloviny vozovky (podetapa IIb).

  • Etapy IIa + IIb (není-li uvedeno jinak):
  • zrušeny všechny zastávky uzlu „Louňovice, I. hráz“ pro všechny linky (důvodem je oprava I/2 v prostoru zastávek a křižovatky s III/10172 a nemožnost vjetí do signalizovaného úseku od Žernovky)
  • linka 557 stále ve výlukové trase Louňovice – Mukařov – Tehovec – Svojetice – Stříbrná Skalice jako při etapě Ia a Ib, akorát je změna zastávek v Louňovicích (zrušena „Louňovice, I. hráz“ a zastávka „Louňovice“ přemístěna na Horní náves před hotel U Sv. Huberta)
  • trasa linek 489 a 557 v Louňovicích pro oba směry: Mukařov – po I/2 ke II. hrázi – Obecní (III/10172) – Na Zvoničce – Horní náves (pouze v etapě IIa, kdy bude možné odbočení ze signalizovaného úseku vpravo, pojede ve směru z Louňovic linka 489 po pravidelné trase přes Žernovku)

Pro informaci uvádíme, že bude změna zastávek ve Vyžlovce.

Od 20.7. pravděpodobně bude vylepen pravidelný jízdní řád linky 557, který pak od 3.9. bude přelepen novým jízdním řádem s uvedením posílení ranního a prvního odpoledního spoje, a také s novým párem spojů Mukařov – Klokočná – Světice.

V příloze dokládáme porovnání stávajícího stavu během I. etapy se stavem během následující II. etapy, a také samostatně jízdní řád pro II. etapu.

230608 – 557 – obcím

230608 – 557 – srovnávací et I vs et II obcím