Informace o poplatcích pro rok 2024

Vážení občané,

s blížícím se koncem roku bychom Vám rádi připomněli důležité platby, které nás čekají na začátku nového roku. Mezi ně patří poplatky spojené s držením pejsků a poplatek za svoz odpadu.

  • Výše poplatků je stejná, jako minulý rok.
  • Uhrazení poplatku je možné převodem na účet se správným variabilním symbolem (návod zde), nebo v hotovosti/kartou na podatelně OÚ.
  • Platby na rok 2024 je možné zasílat převodem na účet obce až od 1.1.2024.
  • V případě, že neuvedete variabilní symbol k platbě, platbu vrátíme!
  • Platby nelze slučovat, za každý poplatek je nutné poslat částku zvlášť.
  • Veškeré platby v hotovosti/kartou je možné na OÚ platit od 10.1.2024.
  • Poplatky je nutné uhradit do 31.3.2024.
  • Stará známka na popelnici je platná do 31.3.2024.
  • Od 1.4.2024 je nutné mít na popelnici vylepenou novou známku pro rok 2024 (jinak nebude odpad vyvezen).
  • POZOR!!! NOVĚ NEBUDOU ZNÁMKY NA POPELNICE DODÁVÁNY DO DOMOVNÍCH SCHRÁNEK – JE NUTNÉ SI JE VYZVEDNOUT NA OBECNÍM ÚŘADU. (Platby jsou účetním obce zpracovávány 1 x týdně, známku bude možné při platbě převodem vyzvednout za týden po zadání platby, nebo po předložení dokladu o provedené platbě).

Bližší informace k jednotlivým poplatkům a jejich cenám naleznete na stránce Poplatky.

Termínovník pro svoz jednotlivých druhů odpadů na rok 2024 naleznete ZDE.