Informace k zápisu do MŠ 2020 – 2021 – aktualizace na základě vydaného opatření MŠMT

  ZÁPIS

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE

             PRO ŠK. R. 2020 / 2021

 

SPÁDOVÁ OBLAST MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE JE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBCE SVOJETICE.

 

Zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 letos proběhnou bez účasti dětí a zákonných zástupců, a to jako mimořádné opatření MŠMT ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané 3. 4. 2020. 

Zápis bude probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 / víc o způsobu a průběhu zápisu uvedeno v odkazu –

                                                                                     Informace k zápisu do MŠ 2020-2021 – aktualizace na základě opatření MŠMT /

 

Den otevřených dveří musel být ze stejného důvodu zrušen.

 

Informace k změnám formy konání zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy

http://skolka-svojetice.cz a stránkách obecního úřadu Svojetice https://svojetice.cz/

 

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru:

Informace k zápisu do MŠ 2020 – 2021 – aktualizace na základě vydaného opatření MŠMT